Šis līgums ir spēkā starp jums, šīs vietnes lietotāju un Baltic Audio Distribution, šīs vietnes īpašnieku(-iem). Tiek uzskatīts, ka jūsu piekrišana ievērot šos noteikumus un nosacījumus ir spēkā, kad pirmo reizi izmantojat vietni. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana.

Neviena šīs vietnes daļa nav paredzēta, lai veidotu līguma piedāvājumu, kas ir pieņemams. Jūsu pasūtījums ir līguma piedāvājums un tiek uzskatīts, ka mēs pieņemam šo piedāvājumu, kad mēs nosūtām jums e-pastu, norādot, ka jūsu pasūtījums ir izpildīts un ir ceļā pie jums.

Pārdevējs – SIA “BALTIC AUDIO DISTRIBUTION”, Reģ, Nr. 40103494845, adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 7 – 424D.

Vietne – www.audiotehnika.lv

Prece/pakalpojums – Audio tehnika un perifērija.

Šie Vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir preces/pakalpojuma pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa un nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preces piegādes noteikumus un nosacījumus, pasūtījuma atcelšanas kārtību un Preces atgriešanas noteikumus, naudas atmaksas noteikumus, strīdu risināšanas noteikumus.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Vietnē norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju skaitās noslēgts no brīža, kad Klients, izvēlējis Preces, ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi un iepazinies ar noteikumiem, pasūtījuma apstiprinājuma logā atzīmējot “Piekrītu lietošanas noteikumiem”.

Pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

1. Definīcijas un interpretācijas

Šajā Līgumā šādiem terminiem ir šāda nozīme:

 • “Konts” nozīmē personas informāciju, Maksājumu informāciju un akreditācijas datus, ko Lietotāji izmanto, lai piekļūtu Maksas saturam un/vai jebkurai saziņas sistēmai Vietnē;
 • “Pārvadātājs” ir jebkura trešā puse, kas ir atbildīga par iegādāto Preču transportēšanu no mūsu Telpām līdz klientiem;
 • “Saturs” nozīmē jebkuru tekstu, grafiku, attēlus, audio, video, programmatūru, datu apkopojumus un jebkura cita veida informāciju, ko var glabāt datorā un kas parādās šajā tīmekļa vietnē vai ir tās daļa;
 • “Preces” nozīmē jebkuras preces, kurus Baltic Audio Distribution reklamē un/vai dara pieejamus pārdošanai, izmantojot šo Vietni;
 • Audiotehnika” nozīmē SIA “Baltic Audio Distribution”, Rīga, Pulkveža Brieža iela 7 – 424D;
 • Pakalpojums” nozīmē visas tiešsaistes iespējas, rīkus, pakalpojumus vai informāciju, ko Baltic Audio Distribution tagad vai turpmāk dara pieejamu, izmantojot Vietni;
 • Maksājuma informācija” ir jebkura informācija, kas nepieciešama Preču iegādei no šīs Vietnes. Tas ietver, bet ne tikai, kredītkaršu/debetkaršu numurus, bankas kontu numurus un šķirošanas kodus;
 • Informācija par pirkumu” ir visi pasūtījumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis vai tamlīdzīgi, kas var būt drukātā vai elektroniskā veidā;
  Telpas” Nozīmē mūsu darbības vietu(-as), kas atrodas Elizabetes ielā 31, Rīga, Latvija, LV-1010;
  Sistēma” nozīmē jebkuru tiešsaistes komunikāciju infrastruktūru, ko Baltic Audio Distribution tagad vai turpmāk padarīs pieejamu, izmantojot Vietni. Tas ietver, bet ne tikai, tīmekļa e-pastu, ziņojumu dēļus, tiešsaistes tērzēšanas iespējas un e-pasta saites;
  Lietotājs” / “Lietotāji” ir jebkura trešā persona, kas piekļūst Vietnei un nav Baltic Audio Distribution nodarbināta un nedarbojas sava darba ietvaros; un
  Tīmekļa vietne” nozīmē vietni, kuru jūs pašlaik izmantojat (www.audiotehnika.lv) un jebkurus šīs vietnes apakšdomēnus (piemēram, subdomain.audiotehnika.lv), ja vien to noteikumi un nosacījumi nav skaidri izslēgti.

2. Vecuma ierobežojumi

Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, šī vietne ir jāizmanto tikai pilngadīgas personas uzraudzībā. Informācija par maksājumu ir jāsniedz pieaugušajam vai ar viņa atļauju.

3. Biznesa klienti

Šie Noteikumi un Nosacījumi attiecas arī uz klientiem, kuri pērk Preces, veicot uzņēmējdarbību.

4. Starptautiskie klienti

Ja Preces tiek pasūtītas ārpus Audiotehnikas mītnes valsts, tad, kad jūsu Preces sasniegs galamērķi, var tikt iekasēti ievedmuitas nodevas un nodokļi. Audiotehnika neuzņemas atbildību par šīm izmaksām un mēs neapņemamies šajā sakarā veikt aprēķinus vai aplēses. Ja iepērkaties starptautiski, jums ir ieteicams sazināties ar vietējām muitas iestādēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par izmaksām un procedūrām. Kā Preču pircējs jūs būsiet arī uzskaites importētājs, un tādēļ jums ir jānodrošina, lai jūsu pirkums pilnībā atbilstu tās valsts tiesību aktiem, kurā Preces tiek importētas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Preces var tikt pārbaudītas, ierodoties ostā muitas nolūkos un Audiotehnika nevar garantēt, ka uz Jūsu Preču iepakojuma nebūs bojājumu pazīmes.

5. Intelektuālais īpašums

 • 5.1. Atbilstoši šo noteikumu un nosacījumu 6. punktā minētajiem izņēmumiem viss Vietnē iekļautais saturs, ja vien to nav augšupielādējuši Lietotāji, tostarp, bet ne tikai, teksts, grafikas, logotipi, ikonas, attēli, skaņas klipi, videoklipi, datu kompilācijas, lapu izkārtojums, pamatā esošais kods un programmatūra ir Audiotehnika, mūsu saistīto uzņēmumu vai citu attiecīgo trešo pušu īpašums. Turpinot lietot Vietni, Jūs atzīstat, ka šādu materiālu aizsargā spēkā esošie Latvijas un Starptautiskie intelektuālā īpašuma un citi likumi.
 • 5.2. Saskaņā ar 7. punktu jūs nedrīkstat pavairot, kopēt, izplatīt, uzglabāt vai jebkādā citā veidā atkārtoti izmantot materiālus no Vietnes, ja vien Vietnē nav norādīts citādi vai ja vien nav saņemta Audiotehnika nepārprotama rakstiska atļauja.

6. Trešās puses intelektuālais īpašums

 • 6.1. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības un preču zīmes, produktu attēlos un aprakstos, pieder attiecīgo produktu ražotājiem vai izplatītājiem.
 • 6.2. Saskaņā ar 7. pantu jūs nedrīkstat reproducēt, kopēt, izplatīt, glabāt vai jebkādā citā veidā atkārtoti izmantot šādu materiālu, ja vien vietnē nav norādīts citādi vai ja vien tas nav devis nepārprotamu rakstisku atļauju to darīt no attiecīgā ražotāja vai piegādātāja.

7. Intelektuālā īpašuma godīga izmantošana

Vietnes materiālus var atkārtoti izmantot bez rakstiskas atļaujas, ja tiek piemērots kāds no 1988. gada Autortiesību dizainparaugu un patentu likuma III nodaļā norādītajiem izņēmumiem.

8. Saites uz citām vietnēm

Šī vietne var saturēt saites uz citām vietnēm. Ja vien nav skaidri norādīts, šīs vietnes nav Audiotehnika vai mūsu saistīto uzņēmumu kontrolē. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu vietņu saturu un atsakāmies no atbildības par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies to izmantošanas rezultātā. Saites uz citu vietni iekļaušana šajā vietnē nenozīmē pašu vietņu vai to pārvaldītāju apstiprinājumu.

9. Saites uz šo vietni

Tie, kuri vēlas ievietot saiti uz šo Vietni citās vietnēs, bez iepriekšējas atļaujas var to izdarīt tikai uz vietnes www.audiotehnika.lv sākumlapu. Dziļajai saitei (t.i., saitēm uz konkrētām vietnes lapām) ir nepieciešama īpaša Audiotehnikas atļauja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu vai pa tālruni.

10. Sakaru līdzekļu izmantošana

 • 10.1. Izmantojot pieprasījuma veidlapu vai jebkuru citu Sistēmu vietnē, jums tas jādara saskaņā ar šādiem noteikumiem:
 • 10.1.1. Jūs nedrīkstat lietot neķītru vai vulgāru valodu;
 • 10.1.2. Jūs nedrīkstat iesniegt saturu, kas ir nelikumīgs vai citādi nepieņemams. Tas ietver, bet ne tikai, aizskarošu, draudošu, uzmācošu, apmelojošu, seksistisku vai rasistisku saturu;
 • 10.1.3. Jūs nedrīkstat iesniegt Saturu, kura mērķis ir veicināt vai mudināt uz vardarbību;
 • 10.1.4. Iesniegumus ieteicams iesniegt latviešu, krievu vai angļu valodā, jo mēs, iespējams, nevarēsim atbildēt uz jautājumiem, kas iesniegti citās valodās;
 • 10.1.5. Līdzekļi, ar kuriem jūs identificējat sevi, nedrīkst pārkāpt šos Noteikumus un Nosacījumus vai citus piemērojamos likumus;
 • 10.1.6. Jūs nedrīkstat uzdoties par citām personām, jo īpaši par Audiotehnikas vai mūsu saistīto uzņēmumu darbiniekiem un pārstāvjiem; un
 • 10.1.7. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Sistēmu nesankcionētai masu saziņai, piemēram, “surogātpastam”.
 • 10.2. Jūs atzīstat, ka Audiotehnika patur tiesības uzraudzīt jebkuru un visu saziņu, kas tiek veikta ar mums vai izmantojot mūsu Sistēmu.
 • 10.3. Jūs atzīstat, ka Audiotehnika var paturēt jebkuras un visas mums nosūtītās vai mūsu Sistēmas izmantošanas saziņas kopijas.
 • 10.4. Jūs atzīstat, ka mēs varam jebkādā veidā mainīt jebkuru informāciju, ko mums nosūtāt, izmantojot mūsu Sistēmu vai ievietojat pieprasījuma veidlapā, ar šo jūs atsakāties no savām morālajām tiesībām tikt identificētam, kā šādas informācijas autoram. Par jebkuriem ierobežojumiem, ko jūs varētu vēlēties noteikt šādas informācijas izmantošanai, mums ir iepriekš jāpaziņo un mēs paturam tiesības noraidīt šādus noteikumus un saistīto informāciju.

11. Konti

 • 11.1. Lai iegādātos Preces šajā vietnē un izmantotu pieprasījuma veidlapas iespējas, jums ir jāizveido konts, kurā būs noteikta personas informācija un informācija par maksājumiem, kas var atšķirties atkarībā no jūsu vietnes lietošanas, jo mēs varam nepieprasīt maksājuma informāciju līdz brīdim, kad vēlēsieties veikt pirkumu. Turpinot lietot šo vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka:
 • 11.1.1. visa jūsu iesniegtā informācija ir precīza un patiesa;
 • 11.1.2. jums ir atļauja iesniegt Maksājuma informāciju, ja atļauja var būt nepieciešama; un
 • 11.1.3. jūs uzturēsiet šo informāciju precīzu un atjauninātu.
  Jūsu konta izveide ir vēl viens jūsu pārstāvības un garantijas apstiprinājums.
 • 11.2. Ieteicams neizpaust sava konta informāciju, jo īpaši lietotājvārdu un paroli. Audiotehnika neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jūsu konta informācijas kopīgošanas dēļ. Ja izmantojat koplietotu datoru, ieteicams nesaglabāt konta informāciju interneta pārlūkprogrammā.
 • 11.3. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu Konta informāciju ir ieguvis kāds cits bez jūsu piekrišanas, jums nekavējoties jāsazinās ar Audiotehnika, lai apturētu jūsu Konta darbību un atceltu visus neautorizētos pirkumus, kas varētu būt neapstiprināti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirkumus var atcelt tikai līdz to izsūtīšanai. Gadījumā, ja neautorizēts pirkums tiek nosūtīts pirms esat mūs informējis par pirkuma neatļautu raksturu, Audiotehnika neuzņemas nekādu atbildību un jums ir jāsazinās ar Pārvadātāju, kas norādīts Pirkuma informācijā.
 • 11.4. Izvēloties lietotājvārdu, jums ir jāievēro 10. pantā norādītie noteikumi. Ja tas netiks izdarīts, jūsu konts var tikt apturēts un/vai dzēsts.

12. Darbības pārtraukšana un atcelšana

 • 12.1. Audiotehnika vai arī jūs varat pārtraukt sava konta darbību. Ja Audiotehnika pārtrauks Jūsu Kontu, Jūs tiksiet informēts pa e-pastu un tiks sniegts paskaidrojums par darbības pārtraukšanu. Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības pārtraukt darbību nenorādot iemeslus.
 • 12.2. Ja Audiotehnika pārtrauks Jūsu Kontu, visi pašreizējie vai nepabeigtie pirkumi Jūsu kontā tiks atcelti un netiks nosūtīti.
 • 12.3. Audiotehnika patur tiesības pirms maksājuma un/vai nosūtīšanas jebkāda iemesla dēļ anulēt pirkumus nenorādot iemeslus.
 • 12.4. Ja pirkumi tiek atcelti, kāda iemesla dēļ pirms nosūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa par šiem pirkumiem samaksātā nauda.
 • 12.5. Ja pārtraucat sava konta darbību, visi nenosūtītie pirkumi tiks atcelti un jums tiks atmaksāta visa nauda, ​​kas samaksāta saistībā ar šiem pirkumiem.

13. Preces, cenas un pieejamība

 • 13.1. Lai gan ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka visi no Audiotehnika pieejamo Preču grafiskajiem attēlojumiem un aprakstiem atbilstu faktiskajām Precēm, Audiotehnika nav atbildīga par jebkādām novirzēm no šiem aprakstiem. Tas neizslēdz mūsu atbildību par kļūdām mūsu neuzmanības dēļ un attiecas tikai uz pareizo Preču variācijām, nevis uz dažādām Precēm kopumā. Lūdzu, skatiet 15.1. punktu par nepareizām Precēm.
 • 13.2 Vajadzības gadījumā jums var būt nepieciešams izvēlēties vajadzīgo [size] [model] [colour] [number] [other features] no Precēm, kuras jūs pērkat.
 • 13.3. Audiotehnika neapliecina un negarantē, ka šādas Preces būs pieejamas. Krājumu norādes Vietnē netiek sniegtas.
 • 13.4. Visa informācija par cenām vietnē ir pareiza, brīdī, kad pieslēdzaties internetam. Audiotehnika patur tiesības laiku pa laikam un pēc nepieciešamības mainīt cenas un mainīt vai noņemt īpašos piedāvājumus.
 • 13.5. Gadījumā, ja cenas tiek mainītas laika posmā starp Preču pasūtījumu un Audiotehnikas pasūtījuma apstrādi un maksājuma veikšanu, pirms pasūtījuma apstrādes ar Jums sazināsies, lai sniegtu informāciju par jauno cenu;
 • 13.6. Visas vietnes cenas ietver PVN.

14. Apmaksa un Piegāde

Pasūtījuma apmaksu Klients veic:

 1. ar bankas maksājumu karti
 2. ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, norādot pasūtījuma numuru
 3. ar Paypal starpniecību

Klientam ir jāveic apmaksa  Pārdevējam 1 (vienas) darba dienas laikā.

Pārdevējs apņemas piegādāt Klientam Preces, ievērojot Preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Ja preču piegāde kavējas neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu un atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot visus jautājumus par Preču piegādi.

Gadījumos, kad Klients saņemot Preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās Preces vai Preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

Klients, veicot preču pasūtījumu, var izvēlēties saņemšanas veidu:

 1. Piegāde ar Venipak Pickup pakomātu starpniecību visā Latvijā: – 3 €
 2. Piegāde uz Pārdevēja veikalu – bezmaksas
 3. Piegāde ar kurjeru – 6 €
 4. Ārzemju klientiem iespējama piegāde ar UPS

Ar kurjeru un/vai pakomātu starpniecību preču piegāde tiek īstenota 2 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci un Klientam nosūtīts apstiprinājums uz e-pastu vai sms veidā, ka pasūtījums ir saņemts.

Preces saņemšana veikalā ir iespējama 14 dienā pēc apmaksas saņemšanas un apstiprinājuma nosūtīšanas Klientam.

Preču piegādes izmaksas nav iekļautas norādītajā Preču cenā. Lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas, ievietojiet virtuālajā grozā visas Preces un dodieties uz “Grozs”. Izvēloties piegādes vietu, sistēma norādīs precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas. Ja pasūtījumā ir vairākas Preces un tās netiek piegādātas vienlaicīgi, par to iepriekš brīdinot Klientu, tiek aprēķināta atsevišķa maksa par katru piegādi.

 • 14.1. Audiotehnika jums paziņos e-pastā, kad jūsu preces tiks nosūtītas jums. Ziņojumā būs informācija par paredzamajiem piegādes laikiem, kā arī jebkādiem iemesliem, kāpēc jūsu iegādāto Preču piegāde ir aizkavējusies.
 • 14.2. Ja Audiotehnika trīs dienu laikā pēc piegādes nesaņem no Jums paziņojumu par jebkādām Preču problēmām, tiek uzskatīts, ka Preces esat saņēmis pilnā darba kārtībā un bez problēmām.

15. Atgriešanas noteikumi

Preču apmaiņa, atgriešana un labojumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr. 255 “Par distances līgumu”.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz [email protected].

Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā un pilnā komplektācijā.

Preces var samainīt pret citām Precēm, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums, tās netika lietotas un / vai tika sabojātas un / vai tās nav zaudējušas savu izskatu

Klienta pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Atgriežamās preces Pircējam jānogādā pēc adreses: Elizabetes 31, Rīga, Latvija un tām ir jābūt pilnā komplektācijā.

Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu. Pārdevējs par preci samaksāto naudas summu atgriež 14 kalendāru dienu laikā no Preces atgriešanas brīža. Pārdevējs patur savas tiesības neatmaksāt Preces un pakalpojuma samaksu tikmēr, kamēr Klients nebūs preci atgriezis vai iesniedzis par Preces nosūtīšanu apliecinošus dokumentus.

Pārdevējs patur tiesības Klientam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Audiotehnikas mērķis ir vienmēr nodrošināt augstas kvalitātes Preces, kas ir bez defektiem un bojājumiem. Tomēr preces dažkārt, pēc nepieciešamības ir jāatgriež. Atgriešanu regulē šie Noteikumi un Nosacījumi.

 • 15.1. Ja saņemat Preces, kas neatbilst pasūtītajām, ja vien tām nav pievienota paskaidrojoša piezīme, kurā sīki aprakstītas izmaiņas, norādīti izmaiņu iemesli un izklāstītas jūsu iespējas, jums jāsazinās ar mums 14 dienu laikā, lai vienotos par savākšanu un atgriešanu. Audiotehnika ir atbildīga par sūtīšanas izmaksu apmaksu. Jums tiks dota iespēja Preces aizstāt ar līdzīgām precēm (ja tādas ir pieejamas) vai saņemt atmaksu, izmantojot maksājuma veidu, ko izmantojāt iegādājoties Preces. Naudas atmaksa un preču maiņa tiks izsniegta pēc atgriezto Preču saņemšanas.
 • 15.2. Ja kādām Jūsu iegādātajām Precēm ir defekti, kad tās tiek piegādātas Jums, Jums 14 dienu laikā jāsazinās ar Audiotehnika, lai vienotos par savākšanu un atgriešanu. Audiotehnika ir atbildīga par sūtīšanas izmaksu apmaksu. Preces ir jāatgriež to sākotnējā stāvoklī kopā ar visu iepakojumu un dokumentāciju. Saņemot atpakaļ Preces, Preču cena, kādu esat samaksājis, jums tiks atmaksāta izmantojot maksājuma veidu, kuru izmantojāt iegādājoties Preci.
 • 15.3. Ja kādai Precei, tās garantijas periodā rodas defekti, jums ir tiesības uz remontu vai nomaiņu saskaņā ar šīs garantijas noteikumiem.
 • 15.4. Ja Prece ir bojāta transportēšanas laikā un bojājums ir redzams piegādes brīdī, Jums jāparaksta pavadzīme, kas apliecina, ka prece ir bojāta. Jebkurā gadījumā Jums 14 dienu laikā ir jāziņo Audiotehnikai un jāvienojas par savākšanu un atgriešanu. Audiotehnika ir atbildīga par sūtīšanas izmaksu apmaksu. Saņemot atpakaļ Preces, Preču cena, kādu esat samaksājis, jums tiks atmaksāta, izmantojot maksājuma veidu, kuru izmantojāt, iegādājoties Preci.
 • 15.5. Jums ir ar likumu noteiktas tiesības uz “pārtraukšanas” periodu. Šis periods sākas, kad pasūtījums ir pabeigts, un beidzas 7 darba dienas pēc Preču piegādes. Ja šajā termiņā maināt savas domas par precēm, lūdzam tās atgriezt Audiotehnikai 14 darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja šī iemesla dēļ Preces tiek atgrieztas, jūs esat atbildīgs par nosūtīšanas izmaksu apmaksu.
 • 15.6. Ja vēlaties atgriezt Preces Audiotehnikai kāda no iepriekšminētajiem iemesliem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot www.audiotehnika.lv/lv/kontakti, lai veiktu atbilstošus pasākumus.
 • 15.7. Audiotehnika patur tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem attiecībā uz jebkuru preču atgriešanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem. Faktori, kurus var ņemt vērā īstenojot šo rīcības brīvību, ir, bet neaprobežojas ar:
  • 15.7.1. Jebkāda lietošana vai baudījums, kas jums, iespējams, jau ir bijis no Preces;
  • 15.7.2. Jebkādas Preču īpašības, kuru dēļ tās var ātri pasliktināties vai izbeigties;
  • 15.7.3 To, ka Prece sastāv no audio vai video ierakstiem vai datorprogrammatūras un iepakojums ir atvērts;
  • 15.7.4. Jebkādas atlaides, kas var būt daļa no Preču pirkuma cenas, lai atspoguļotu jebkādu kvalitātes trūkumu, par ko Klients ir paziņots pirkuma brīdī.
   Šāda rīcības brīvība izmantojama tikai likuma ietvaros.

16. Privātums

 • 16.1. Vietnes lietošanu regulē arī mūsu www.audiotehnika.lv/lv/privatuma-politika, kas ir iekļauta šajos noteikumos un nosacījumos ar šo atsauci. Lai skatītu Privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz iepriekš esošās saites.

17. Atrunas

 • 17.1. Audiotehnika negarantē un neapliecina, ka Vietne atbildīs Jūsu prasībām, ka tai būs apmierinoša kvalitāte, ka tā būs piemērota noteiktam mērķim, ka tā nepārkāps trešo personu tiesības, ka tā būs saderīga ar visām sistēmām, ka tā būs droša un visa sniegtā informācija būs precīza. Mēs negarantējam nekādus konkrētus rezultātus no mūsu Pakalpojumu izmantošanas.
 • 17.2. Neviena šīs vietnes daļa nav paredzēta kā padoms un pieņemot jebkādus lēmumus vai veicot jebkādas darbības uz šīs vietnes saturu nevajadzētu paļauties.
 • 17.3. Neviena šīs Vietnes daļa nav paredzēta, lai veidotu līgumisku piedāvājumu, kas ir pieņemams.
 • 17.4. Lai gan Audiotehnika pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka Vietne ir droša un bez kļūdām, vīrusiem un citām ļaunprātīgām programmām, visiem Lietotājiem tiek ieteikts uzņemties atbildību par savu, personīgās informācijas un datoru drošību.

18. Izmaiņas Pakalpojumā un šajos Noteikumos un Nosacījumos

Audiotehnika patur tiesības jebkurā laikā mainīt Vietni, tās Saturu vai šos Noteikumus un Nosacījumus. Jebkādas Noteikumu un Nosacījumu izmaiņas, būs saistošas ar jums, kad pirmo reizi izmantojat vietni pēc izmaiņām. Ja Audiotehnikai saskaņā ar likumu ir jāveic jebkādas izmaiņas Noteikumos un Nosacījumos, kas attiecas uz Preču pārdošanu, šīs izmaiņas automātiski attieksies uz visiem pašlaik neapstiprinātajiem pasūtījumiem papildus jūsu turpmākajiem pasūtījumiem.

19. Vietnes pieejamība

 • 19.1. Pakalpojums tiek sniegts “tāds, kāds ir” un “kā pieejams”. Mēs negarantējam, ka Pakalpojums būs bez defektiem un/vai kļūmēm. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, mēs nesniedzam nekādas garantijas (tiešu vai netiešu) par atbilstību noteiktam mērķim, informācijas precizitāti, savietojamību un apmierinošu kvalitāti.
 • 19.2. Audiotehnika neuzņemas atbildību par jebkādiem vietnes darbības traucējumiem vai nepieejamību, kas radusies ārēju iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ISP aprīkojuma kļūme, resursdatora aprīkojuma kļūme, sakaru tīkla atteice, strāvas padeves traucējumi, dabas notikumi, kara darbības vai juridiski ierobežojumi un cenzūra.

20. Atbildības ierobežošana

 • 20.1. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Audiotehnika neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, paredzamiem vai citādiem, tostarp jebkādiem netiešiem, izrietošiem, īpašiem vai priekšzīmīgiem zaudējumiem, kas izriet no Vietnes vai jebkādas tajā ietvertās informācijas lietošanas. Lietotājiem jāapzinās, ka viņi izmanto vietni un tās saturu uzņemoties risku.
 • 20.2 Nekas šajos Noteikumos un Nosacījumos neizslēdz vai neierobežo Audiotehnikas atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies Audiotehnikas neuzmanības vai krāpšanas rezultātā.
 • 20.3. Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos neizslēdz un neierobežo Audiotehnikas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas Preču piegādes vai paļaušanās uz Vietnē iekļauto nepareizo informāciju.
 • 20.4. Lai gan ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi un nosacījumi stingri atbilst attiecīgajiem 1977. gada Negodīgo līguma noteikumu likuma noteikumiem, gadījumā, ja kāds no šiem noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai citādi neizpildāmu, šie nosacījumi tiek uzskatīti par atdalītiem no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem un neietekmē pārējo Noteikumu un Nosacījumu spēkā esamību un izpildāmību. Šis termins ir spēkā tikai tajās jurisdikcijās, kurās konkrēts termins ir nelikumīgs.

21. Bez atteikšanās

Gadījumā, ja kāda no šo Noteikumu un Nosacījumu pusēm neizmanto jebkādas šeit ietvertās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekli, tas nav interpretējams, kā atteikšanās no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

22. Iepriekšējie Noteikumi un Nosacījumi

Ja rodas pretrunas starp šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, un jebkurām iepriekšējām to versijām, noteicošie ir šo Noteikumu un Nosacījumu noteikumi, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

23. Trešo personu tiesības

Nekas šajos Noteikumos un Nosacījumos nepiešķir nekādas tiesības nevienai trešajai pusei. Līgums, kas izveidots ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ir starp Jums un Audiotehnika.

24. Komunikācijas

 • 24.1. Visa saziņa/paziņojumi ir jānosūta vai nu pa pastu uz mūsu Telpām (adresi skatīt augstāk) vai pa e-pastu uz [email protected]. Šāds paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu 3 dienas pēc izsūtīšanas, ja tas nosūtīts ar pirmās klases pastu, nosūtīšanas dienā, ja e-pasts ir saņemts pilnībā, darba dienā un nākamajā darba dienā, ja e-pasts nosūtīts nedēļas nogalē vai valsts svētku dienā.
 • 24.2. Audiotehnika laiku pa laikam var jums nosūtīt informāciju par mūsu produktiem un/vai pakalpojumiem. Ja nevēlaties saņemt šādu informāciju, lūdzu, atbildiet uz šādu e-pasta ziņojumu, lūdzot anulēt abonementu.

25. Likums un jurisdikcija

Šie Noteikumi un Nosacījumi, attiecības starp Jums un Audiotehnika tiek regulētas un interpretētas saskaņā ar Latvijas un Audiotehnikas likumu, un Jūs piekrītat pakļauties ekskluzīvai Latvijas tiesu jurisdikcijai.

26. Strīdu risināšanas noteikumi

Visus strīdus, kas radīsies starp Klientu un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Elizabetes 31, Rīga, Latvija. Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze