Šī privātuma politika attiecas uz jums, šīs vietnes lietotāju un Baltic Audio Distribution, šīs vietnes īpašnieku un nodrošinātāju. Baltic Audio Distribution ļoti nopietni uztver jūsu informācijas privātumu. Šī privātuma politika attiecas uz to, kā mēs izmantojam visus un visus datus, ko esam savākuši vai ko jūs sniedzāt saistībā ar vietnes lietošanu.

Šī privātuma politika ir jāizlasa kopā ar mūsu Noteikumiem un nosacījumiem, ar kuriem var iepazīties: https://www.audiotehnika.lv/lv/noteikumi-un-nosacijumi/ .

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo privātuma politiku.

Definīcijas un interpretācijas

1. Šajā privātuma politikā tiek izmantotas šādas definīcijas:

 • Dati
  apkopota informācija, ko iesniedzat Baltic Audio Distribution izmantojot Vietni. Šī definīcija, kura piemērojama, ietver Datu aizsardzības likumos noteiktās definīcijas;
 • Sīkdatnes
  neliels teksta fails, ko šī vietne ievieto jūsu datorā, kad apmeklējat noteiktas vietnes daļas un/vai izmantojat noteiktas vietnes funkcijas. Sīkāka informācija par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm ir izklāstīta zemāk esošajā punktā (Sīkdatnes);
 • Datu aizsardzības likumi
  visi piemērojamie tiesību akti, kas attiecas uz personas datu apstrādi, tostarp, bet neaprobežojoties ar Direktīvu 96/46/EK (Datu aizsardzības direktīva) vai VDAR, un jebkuri valsts īstenošanas likumi, noteikumi un sekundārie tiesību akti, kamēr GDPR ir spēkā LV;
 • GDPR
  Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679;
 • Baltic Audio Distribution, vai mums
  Baltic Audio Distribution, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru 40103494845, kuras juridiskā adrese ir Rīga, Pulkveža Brieža iela 7 – 424D, LV-1010, Latvija;
 • LV un ES sīkdatņu likums
  2003. gada Privātuma un elektronisko sakaru (EK direktīva) noteikumi, kas grozīti ar Privātuma un elektronisko sakaru (EK direktīva) (Grozījums) 2011. gada noteikumiem;
 • Lietotājs vai jūs
  jebkura trešā puse, kas piekļūst Vietnei, tie kas nav (i) nodarbināti uzņēmumā Baltic Audio Distribution un darbojas sava darba ietvaros vai (ii) ir iesaistīts kā konsultants vai citādi sniedz pakalpojumus Baltic Audio Distribution un piekļūst Vietnei saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu;
 • Tīmekļa vietne
  vietne, kuru pašlaik lietojat, www.audiotehnika.lv un jebkuri šīs vietnes apakšdomēni, ja vien to noteikumi un nosacījumi nav skaidri izslēgti.

2. Šajā konfidencialitātes politikā, ja vien konteksts neprasa citu interpretāciju:

 1. vienskaitlis ietver daudzskaitli un otrādi;
 2. atsauces uz apakšpunktiem, punktiem, grafikiem vai pielikumiem attiecas uz šī privātuma politikas apakšpunktiem, punktiem, grafikiem vai pielikumiem;
 3. atsauce uz personu ietver firmas, uzņēmumus, valsts iestādes, trastus un personālsabiedrības;
 4. “ieskaitot” tiek saprasts kā “ieskaitot bez ierobežojumiem”;
 5. atsauce uz jebkuru likuma noteikumu ietver jebkādas tā izmaiņas vai grozījumus;
 6. virsraksti un apakšvirsraksti nav šī privātuma politikas daļa.
Privātuma politikas darbības joma

3. Šī privātuma politika attiecas tikai uz Baltic Audio Distribution un Lietotāju darbībām saistībā ar šo Vietni. Tas neattiecas uz vietnēm, kurām var piekļūt no šīs vietnes, tostarp, bet ne tikai, uz visām sociālo mediju saitēm, kuras mēs varam nodrošināt.

4. Piemērojamo datu aizsardzības likumu izpratnē Baltic Audio Distribution ir “datu pārzinis”. Tas nozīmē, ka Baltic Audio Distribution nosaka, kādiem nolūkiem un kādā veidā tiek apstrādāti jūsu dati.

Ievāktie dati

5. Mēs varam ievākt no jums šādus datus, tostarp personas datus:

 1. vārds;
 2. dzimšanas datums;
 3. kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adreses un tālruņu numuri;
 4. demogrāfiskā informācija, piemēram, pasta indekss, preferences un intereses;
 5. IP adrese (automātiski savākta);
 6. katrā no šiem gadījumiem, saskaņā ar šo privātuma politiku.
Kā mēs apkopojam datus

6. Mēs ievācam datus šādos veidos:

 1. datus esat mums sniedzis jūs; un
 2. dati tiek ievākti automātiski.
Dati, ko mums sniedzat jūs

7. Baltic Audio Distribution apkopos jūsu datus vairākos veidos, piemēram:

 1. kad jūs sazināties ar mums izmantojot Vietni, pa tālruni, pastu, e-pastu vai jebkādā citā veidā;
 2. kad reģistrējaties pie mums un izveidojat kontu mūsu preču/pakalpojumu saņemšanai;
 3. kad izmantojat mūsu pakalpojumus;

katrā no šiem gadījumiem, saskaņā ar šo privātuma politiku.

Dati, kas tiek ievākti automātiski

8. Ciktāl jūs piekļūstat Vietnei, mēs automātiski apkoposim jūsu datus, piemēram:

 1. mēs automātiski apkopojam informāciju par jūsu vietnes apmeklējumu. Šī informācija palīdz mums uzlabot vietnes saturu un navigāciju, tajā ir iekļauta jūsu IP adrese, datums, laiks un biežums, ar kādu jūs piekļūstat vietnei, kā arī veids, kā izmantojat tās saturu un mijiedarbojaties ar to.
 2. mēs apkoposim jūsu datus automātiski izmantojot sīkfailus, saskaņā ar sīkfailu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā. Papildinformāciju par sīkfailiem un to, kā mēs tos izmantojam vietnē, skatiet tālāk esošajā sadaļā “Sīkfaili”.
Mūsu datu izmantošana

9. Mēs laiku pa laikam varam pieprasīt jebkurus vai visus iepriekš minētos datus, lai nodrošinātu jums vislabāko iespējamo pakalpojumu un pieredzi, lietojot mūsu vietni. Konkrēti, mēs varam izmantot datus šādu iemeslu dēļ:

 1. iekšējā lietvedība;

katrā no šiem gadījumiem, saskaņā ar šo privātuma politiku.

10. Mēs varam izmantot jūsu Datus iepriekšminētajiem mērķiem, ja uzskatām to par nepieciešamu savu likumīgo interešu dēļ. Ja jūs tas neapmierina, jums ir tiesības noteiktos apstākļos iebilst (skatiet tālāk sadaļu “Jūsu tiesības”).

11. Kad jūs reģistrējaties pie mums un izveidojat kontu, lai saņemtu mūsu pakalpojumus, šīs apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpilde starp jums un mums un/vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.

Ar ko mēs kopīgojam datus

12. Mēs varam kopīgot jūsu datus ar šādām cilvēku grupām šādu iemeslu dēļ:

 1. trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz mums pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama personas datu apstrāde – lai piegādātu Jūsu pasūtījumu;
 2. trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā Vietnē veiktos maksājumus – lai trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzēji varētu apstrādāt lietotāju maksājumus un naudas atmaksu;

katrā no šiem gadījumiem, saskaņā ar šo privātuma politiku.

Datu drošības uzturēšana

13. Mēs izmantosim tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus, piemēram:

 1. piekļuvi jūsu kontam kontrolē parole un lietotājvārds, kas ir unikāls jums.
 2. mēs glabājam jūsu datus drošos serveros.

14. Mēs esam sertificēti atbilstoši SOC 2. Šī standartu saime palīdz mums pārvaldīt jūsu datus un nodrošināt to drošību.

15. Tehniskie un organizatoriski pasākumi ietver pasākumus, lai novērstu jebkādus iespējamos datu aizsardzības pārkāpumus. Ja jums ir aizdomas par jūsu Datu ļaunprātīgu izmantošanu vai nozaudēšanu vai nesankcionētu piekļuvi tiem, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, sazinoties ar mums pa šo e-pasta adresi: [email protected].

16. Ja vēlaties iegūt detalizētu informāciju no pakalpojuma Get Safe Online par to, kā aizsargāt savu informāciju, datorus un ierīces pret krāpšanu, identitātes zādzībām, vīrusiem un daudzām citām tiešsaistes problēmām, lūdzu, apmeklējiet vietni www.getsafeonline.org. Get Safe Online atbalsta HM valdība un vadošie uzņēmumi.

Datu saglabāšana

17. Ja vien likumā nav noteikts vai atļauts ilgāks glabāšanas periods, mēs glabāsim jūsu Datus mūsu sistēmās tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu šajā privātuma politikā izklāstītos mērķus vai līdz brīdim, kad pieprasīsiet dzēst Datus.

18. Pat tad, ja mēs dzēšam jūsu datus, tie var saglabāties dublējumkopijā vai arhīva datu nesējā juridisku, nodokļu vai reglamentējošu iemeslu dēļ.

Jūsu tiesības

19. Jums ir šādas tiesības saistībā ar saviem datiem:

 • Piekļuves tiesības – tiesības pieprasīt (i) mūsu rīcībā esošās informācijas kopijas par jums jebkurā laikā, vai (ii) ka mēs mainām, atjauninām vai dzēšam šādu informāciju. Ja mēs nodrošināsim jums piekļuvi informācijai, kas mums ir par jums, mēs par to neiekasēsim maksu, ja vien jūsu pieprasījums nav “acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs”. Ja mums ir likumīgi atļauts to darīt, mēs varam noraidīt jūsu pieprasījumu. Ja mēs noraidīsim jūsu pieprasījumu, mēs jums pateiksim iemeslus.
 • Tiesības labot – tiesības uz Jūsu Datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 • Tiesības dzēst – tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam vai izņemam jūsu datus no mūsu sistēmām.
 • Tiesības ierobežot jūsu datu izmantošanu – tiesības “bloķēt” mūs no jūsu datu izmantošanas vai ierobežot veidu, kādā mēs varam tos izmantot.
 • Tiesības uz datu pārnesamību – tiesības pieprasīt, lai mēs pārvietotu, kopētu vai pārsūtītu jūsu datus.
 • Tiesības iebilst – tiesības iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu datus, tostarp gadījumos, kad mēs tos izmantojam mūsu likumīgajās interesēs.

20. Lai uzdotu jautājumus, izmantot jebkādu no iepriekš minētajām tiesībām vai atsaukt savu piekrišanu, jūsu datu apstrādei (ja piekrišana ir mūsu juridiskais pamats jūsu datu apstrādei), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: [email protected].

21. Ir svarīgi, lai mūsu rīcībā esošie dati par jums būtu precīzi un aktuāli. Lūdzu, informējiet mūs, ja jūsu dati mainās laika periodā pa kuru mēs tos glabājam.

Saites uz citām vietnēm

22. Šī vietne laiku pa laikam var nodrošināt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šādas tīmekļa vietnes un neesam atbildīgi par šo vietņu saturu. Šī privātuma politika neattiecas uz šādu vietņu lietošanu. Pirms citu vietņu izmantošanas, ieteicams izlasīt privātuma politiku vai paziņojumus.

Uzņēmuma īpašumtiesību un kontroles izmaiņas

23. Baltic Audio Distribution laiku pa laikam var paplašināt vai samazināt mūsu uzņēmējdarbību, tas var ietvert visas Baltic Audio Distribution vai tās daļas pārdošanu un/vai kontroles nodošanu. Lietotāju sniegtie dati, ja tie attiecas uz jebkuru mūsu uzņēmuma daļu, tiks pārsūtīti jaunajam īpašniekam vai jaunajai kontrolējošai pusei, saskaņā ar šī privātuma politikas noteikumiem, būs atļauts izmantot datus mērķiem, kādiem tas mums sākotnēji tika piegādāts.

24. Mēs varam arī izpaust Datus potenciālajam mūsu uzņēmuma vai jebkuras tā daļas pircējam.

25. Iepriekš minētajos gadījumos mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību.

Sīkdatnes

26. Šī vietne var ievietot un piekļūt noteiktām sīkdatnēm jūsu datorā. Baltic Audio Distribution izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu vietnes lietošanas pieredzi un uzlabotu mūsu preču klāstu. Baltic Audio Distribution ir rūpīgi izvēlējies šos sīkfailus un ir veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātums vienmēr tiek aizsargāts un ievērots.

27. Visas šajā Vietnē izmantotās Sīkdatnes tiek izmantotas saskaņā ar spēkā esošo LV un ES sīkdatņu likumu.

28. Pirms vietne ievieto sīkfailus jūsu datorā, jums tiks parādīta ziņojumu josla, kurā tiks lūgta jūsu piekrišana šo sīkfailu iestatīšanai. Sniedzot savu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai, jūs ļaujat Baltic Audio Distribution nodrošināt jums labāku pieredzi. Ja vēlaties, varat atteikt piekrišanu sīkdatņu ievietošanai; tomēr dažas vietnes funkcijas var nedarboties pilnībā vai kā paredzēts.

29. Šī vietne var ievietot šādas sīkdatnes:

 • Stingri nepieciešamie cepumi
  Tie ir sīkfaili, kas nepieciešami mūsu vietnes darbībai. Tie ietver, piemēram, sīkfailus, kas ļauj pieteikties mūsu vietnes drošās vietās, izmantot iepirkumu grozu vai izmantot e-rēķinu pakalpojumus.
 • Analītiskie/veiktspējas sīkfaili
  Tie ļauj mums atpazīt un saskaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu vietni, kad viņi to izmanto. Šis palīdz mums uzlabot mūsu vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji viegli atrod to, ko viņi meklē.

30. Jūs varat izvēlēties, iespējot vai atspējot sīkfailus savā interneta pārlūkprogrammā. Pēc noklusējuma, lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus, taču to var mainīt. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet palīdzības izvēlni savā interneta pārlūkprogrammā.

31. Jūs varat izvēlēties dzēst Sīkdatnes jebkurā laikā; tomēr jūs varat zaudēt jebkādu informāciju, kas ļauj ātrāk un efektīvāk piekļūt vietnei, tostarp, bet ne tikai, personalizācijas iestatījumus.

32. Ja neesat pārliecināts par savu privātuma iestatījumu pielāgošanu, ieteicams pārliecināties, ka jūsu interneta pārlūkprogramma ir atjaunināta, meklējiet palīdzību un norādījumus, ko sniedz jūsu interneta pārlūkprogrammas izstrādātājs.

33. Plašāku vispārīgu informāciju par sīkfailiem, tostarp to atspējošanu, skatiet vietnē aboutcookies.org. Jūs atradīsiet arī detalizētu informāciju par sīkfailu dzēšanu no sava datora.

Vispārīgi

34. Jūs nedrīkstat nodot nekādas savas tiesības saskaņā ar šo privātuma politiku nevienai citai personai. Mēs varam nodot savas tiesības saskaņā ar šo privātuma politiku, ja uzskatām, ka jūsu tiesības netiks ietekmētas.

35. Ja kāda tiesa vai kompetentā iestāde konstatē, ka kāds šīs privātuma politikas noteikums (vai jebkura noteikuma daļa) ir nederīga, nelikumīga vai neizpildāma, tad šis noteikums vai tā daļa, ciktāl tas nepieciešams, tiks dzēsta vai rediģēta. Uz pārējo privātuma politikas noteikumiem, to esamība un izpildāmība netiks ietekmēta.

36. Ja vien nav panākta cita vienošanās, neviena puses kavēšanās, darbība vai bezdarbība, izmantojot tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekli, netiks uzskatīta par atteikšanos no šīm vai citām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

37. Šis Līgums tiks regulēts un interpretēts saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Visi strīdi, kuri rodas Līguma ietvaros, tiks pakļauti Latvijas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.

Izmaiņas šajā privātuma politikā

38. Baltic Audio Distribution patur tiesības mainīt šo privātuma politiku, jo mēs laiku pa laikam uzskatām to par nepieciešamu vai kā to var prasīt likums. Jebkuras izmaiņas tiks nekavējoties publicētas vietnē. Tiek uzskatīts, ka esat piekritis privātuma politikas noteikumiem, kad pirmo reizi lietojat vietni pēc izmaiņām. Jūs varat sazināties ar Baltic Audio Distribution pa e-pastu: [email protected].